Izolater

Osposobljavanje
Graditeljstvo i geodezija

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Izolaterski materijali, poslovi izolatera/ke, zaštita na radu i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati vrste i karakteristike materijala koji se koriste pri izradi izolacija i primijeniti ih na pravilan način;
 • Upotrijebiti odgovarajući izolaterski pribor, alate i ručne strojeve na siguran način;
 • Koristiti pri radu mjerila i nacrte te pravilno čitati i primijeniti tehnički crtež;
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri izradi različitih vrsta izolacija uz nadzor mentora;
 • Izvršiti pravilno sortiranje i odlaganje otpadnih materijala nakon obavljenog posla;
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara te pružanje osnovne prve pomoći.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova izolatera/ke.

Cijena

4.250,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova izolatera/ke.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

155 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati