Fasader

Osposobljavanje
Graditeljstvo i geodezija

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Materijali za fasadne radove, alati i strojevi za izradu fasade, fasaderski radovi, Zaštita na radu, Praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala kod fasaderskih radova;
 • Rukovati alatima i strojevima, priborom u fasaderskim poslovima na stručan i siguran način te ih i održavati;
 • Izvoditi jednostavne postupke nanošenja fasadne žbuke, građevinskih ljepila i izolacije uz nadzor majstora fasadera;
 • Odabrati i koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način, te pružiti prvu pomoć.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola, liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove u zanimanju fasader/ka.

Cijena

4.000,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove u zanimanju fasader/ka.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

136 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati