Armirač

Osposobljavanje
Graditeljstvo i geodezija

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Materijali, alati i pribor za armiračke radove, armirački radovi, zaštita na radu, praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati i koristiti materijale za izradu armature;
 • Koristiti alate, pribor i strojna pomagala na stručan i siguran način;
 • Izvesti pripremne radove na gradilištu;
 • Izraditi i postavljati jednostavne armaturne elemente;
 • Sudjelovati u armiranju temelja, vertikalnih i horizontalnih nosivih elemenata;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena srednja škola, liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja jednostavnih poslova u zanimanju armirač/ica.

Cijena

4.250,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja jednostavnih poslova u zanimanju armirač/ica.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

140 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati