Internet marketing i prodaja

Osposobljavanje
Elektrotehnika i računalstvo

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnove marketinga, osnove prodaje, Internet kao alat za marketing i prodaju, optimizacija i analiza sadržaja Internet stranica (SEO), Internet oglašavanja - Google AdWords i mjerenje i analiza uspješnosti - Google Analytics i zaštita na radu.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati marketinške metode i primijeniti prikladne alate za planiranu marketinšku kampanju putem Interneta;
 • Procijeniti potrebe potencijalne skupine kupaca na Internetu i tome prilagoditi vrsta oglašivačkih mreža;
 • Odabrati prikladnu vrstu komunikacije u poslovnom okruženju i komunicirati na primjeren način;
 • Primijeniti elemente kontekstualnog oglašavanja;
 • Koristiti se marketing elektroničkom poštom i odabranom društvenom mrežom za postizanje marketinških ciljeva putem Interneta;
 • Organizirati marketinške aktivnosti pomoću optimiziranih web tražilica (SEO i SEM);
 • Odabrati i koristiti alate za mjerenje i analizu uspješnosti;
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju nezgode, do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završenja srednja škola i poznavanje rada na računalima.

Cijena

6.990,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • potvrda o znanju rada na računalu.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

150 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati