ECDL operater

Osposobljavanje
Elektrotehnika i računalstvo

O
Programu

Osposobljavanje za poslove ECDL OPERATERA/KE

POČETAK PROGRAMA:13.09.2021.

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnove računala, obrada teksta, proračunske tablice, Internet i rad na mreži, IT sigurnost, provjera znanja (polažu se službeni ECDL ispiti za svaku nastavnu cjelinu/modul tijekom trajanje školovanja).

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Koristiti računalo u svakodnevnom radu;
 • Kreirati dokumente u programu MS Word;
 • Raditi s radnim knjigama i izrađivati tablične proračune u MS Excelu te kreirati matematičke i logičke formule koristeći standardne funkcije proračunskih tablica;
 • Otkriti i otkloniti osnovne opasnosti pri radu na računalu;
 • Kreirati, upotrijebiti i organizirati različite mape i datoteke na osobnom računalu;
 • Koristiti osnovne usluge Interneta i komunicirati putem e- maila:
 • Polaznici se ujedno pripremaju i za polaganje ECDL ispita, razina ECDL START diplome*.
  * Europska računalna diploma (ECDL - European Computer Driving Licence) je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti koja jamči vlasniku poznavanje rada na računalu prema ECDL normi. Zbog velikog uspjeha koji je ECDL postigao u Europi, program je proširen na cijeli svijet pod nazivom ICDL (Internacional Computer Driving Licence).

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 15 godina, završena osnovna škola.

Cijena

2.590,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

121 sat.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati