Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova i programa

Usavršavanje
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

O
Programu

Program usavršavanja za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA

SADRŽAJ PROGRAMA:

EU fondovi i programi, projektno planiranje, izrada projektne prijave, upravljanje provedbom projekata EU, evaluacija i izvještavanje na projektu i zaštita na radu.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima;
 • Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta;
 • Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave;
 • Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom, izraditi natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU;
 • Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješće o provedbi projekta;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći, do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Usavršavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (Bacc. ili VSS).

Cijena

9.500,00 kn - redovna nastava

6.650,00 kn - za nastavu na daljinu

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika diplome fakulteta,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

160 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati