Samostalni računovođa

Usavršavanje
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

 • Regulativni okvir računovodstva;
 • Računovodstvo imovine, kapitala i obveza;
 • Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata;
 • Računovodstvo na računalu;
 • Zaštita na radu;
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti proizvodnje;
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu
 • djelatnosti trgovine;
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu uslužne djelatnosti.

 

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat);
 • Usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat);
 • Odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat);
 • Sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit;
 • Koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.

Vrsta programa

Usavršavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena srednja četverogodišnja škola za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica, završena bilo koja srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja).

Cijena

5.900,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • potvrda o radnom iskustvu od poslodavca.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

204 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati