Vođenje poljoprivrednog gospodarstva

Osposobljavanje
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

 • Zakonske regulative OPG-a;
 • Osnovne komercijalnog poslovanja
 • Osnove poduzetništva;
 • Upravljanje OPG-om;
 • Osnove informatičke vještine;
 • Osnove poslovne komunikacije;
 • Zaštita na radu.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Osnovati i registrirati svoj OPG;
 • Planirati i voditi poslovanje OPG-a u skladu sa zakonskim odredbama;
 • Plasirati vlastite proizvode na tržište;
 • Služiti se računalom, Internet pretraživačem, elektroničkom poštom i osnovama Worda;
 • Komunicirati s partnerima i zaposlenicima prema pravilima poslovnog bontona;
 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina i završena osnovna škola.

Cijena

4.200,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

145 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati