Suradnik u pripremi i provedbi EU projekta

Osposobljavanje
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

 • EU fondovi i mogućnosti financiranja;
 • Analiza problema i dionika te ciljevi projekta;
 • Izrada aktivnosti i proračuna projekta;
 • Logička matrica projekta;
 • Provedba i dovršetak projektnog prijedloga;
 • Zaštita na radu.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati EU fondove i njihove karakteristike;
 • Prepoznati važne informacije u natječajnoj dokumentaciji;
 • Razlikovati projektne aktivnosti i resurse u fazi pripreme proračuna projekta;
 • Sudjelovati u pripremi projektnog prijedloga
 • Sudjelovati u provedbi projekta u skladu s pravilima natječaja i javne nabave;
 • Sudjelovati u poslovima izvještavanja ugovornom tijelu;
 • Primijeniti odgovarajuće propise Europske unije za potrebe europskih projekata;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina i završena najmanje četverogodišnja srednja škola.

Cijena

6.390,00 kn

3.195,00 kn - za nastavu na daljinu

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

130 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati