Obrazovno-kulturni programi u ljetnom semestru 2022. / Sveučilište za treću životnu dob

Treća dob 01.02.2022.

LJETNI SEMESTAR 2022. Sveučilišta za treću životnu dob

Novi raspored ljetnog semestra pogledajte ovdje

Kratki opis programa pogledajte ovdje.

Više o programima pogledajte ovdje