PRVI PARTNERSKI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA RECRAFT

Novosti 05.07.2019.

Prvi transnacionalni partnerski sastanak projekta RECRAFT u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 2, kojem je nositelj Pučko otvoreno učilište Zagreb, održan je 24. i 25 siječnja 2019., a partneri su LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA iz Slovenije, SAMOGITIAN MUSEUM "ALKA" iz Litve i JYVASKYLAN KAUPUNKI iz Finske.

Naše partnerstvo postavilo je dva opća cilja ovog projekta:

• podizanje svijesti o kulturnoj baštini svake zemlje partnera

• naglašavanje važnosti zanatske industrije u Europskoj uniji i podizanje pitanja njezine važnosti u gospodarstvu i razvoju u svakoj od partnerskih zemalja

Uz to, specifični ciljevi projekta su učiti jedni od drugih o načinima promicanja tradicionalnih obrta među odraslima putem umjetničkih radionica, razmijeniti moguće načine za poboljšanje i proširenje ponude kvalitetnih mogućnosti učenja u umjetničkim radionicama, prilagođenih specifičnim potrebama odraslih, povećati kompetencije nastavnika u podučavanju polaznika tradicionalnim obrtima razmjenom prakse iz 4 različite zemlje, širenje rezultata projekta i podizanje svijesti među svim ciljnim skupinama čime se povećava svijest o kulturnom identitetu svakog partnera.

Na prvom sastanku , koordinatorica projekta je predstavila sve  aktivnosti i ciljeve projekta te diseminacijski plan.

Svi partneri su osim prezentiranja svojih ustanova, s osobitim naglaskom na umjetničke radionice koje se u tim ustanovama održavaju napravili i prezentaciju o kulturnoj baštini njihove zemlje i načinima na koje radionice primijenjenih umjetnosti pomažu u očuvanju kulturne baštine i podizanju svijesti o njenoj važnostima među građanima.

 Osim tog, partneri su sudjelovali su u radionicama  keramike, oblikovanja nakita i tkanja. Nakon toga su razmijenili iskustva u ostalim parterskim zemljama  o toj temi.

Na samom početku projekta počeli smo razvijati niz ideja i smjernica koje mogu značajno doprinijeti povezivanju tradicionalnih obrta i poduzetništva za ciljne skupine koje su posebno ranjive (nezaposlene, osobe s invaliditetom ... ), uzimajući u obzir specifičnosti partnerskih zemalja.