Poziv za sudjelovanje na Završnoj konferenciji u okviru EU projekta KRUG – KultuRa, Umjetnost i Građani

Novosti 15.07.2020.

Poštovani,

Pozivamo Vas na završnu konferenciju EU projekta KRUG – KutuRa, Umjetnost i Građani, koja će se održati 17. srpnja 2020. godine u 12:30 sati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilište, Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, a provodi ga Pučko otvoreno učilište Zagreb u partnerstvu sa Udrugom za kulturu, umjetnost i turizam osoba oštećena sluha Hrvatske “Svijet tišine”, Slama – Udruga za poticanje umjetničke svijesti u društvu, Pučko otvoreno učilište Labin, Udruga za mlade “Alfa Albona”, Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata i Udruga Festival mediteranskog filma Split. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo kulture, a Posredinčko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za civilno društvo. EU potpora iznosi  798.232,53 HRK uz stopu  vlastitog sufinanciranja od 0%.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta čija je svrha bila razvijati civilno-javno partnerstvo u provođenju inkluzivne misije lokalnih kulturnih organizacija koristeći modele sudioničkog upravljanja te koji su rezultati nastali po završetku projekta i kakva je održivost projekta nakon završetka.

Također, predstavit će se brošura projekta koja je za cilj imala prikazati Model sudioničkog upravljanja u kulturi i aktivnosti podizanja javne svijesti u lokalnim zajednicama. Brošura projekta je informativnog karaktera u kojoj su sve važne informacije o projektu, projektnim aktivnostima, projektnim rezultatima, sudionicima u projektu. Link na kojem brošuru možete preuzeti u online obliku je sljedeći: https://drive.google.com/file/d/18YxsAf-UJKPR6hM_po4ndocWGyfnCPe7/view?usp=sharing

Projekt će predstaviti provoditelj zajedno s partnerskim organizacijama, a za sve dodatne informacije možete se javiti voditeljici projekta na e-mail: patricia.ljevar@pou.hr ili na tel. 01/6003-025.

Veselimo se Vašem dolasku!