Održan Okrugli stol SUDIONIČKO UPRAVLJANJE U KULTURI

Novosti 24.07.2019.

13. lipnja 2019. u 13:00 sati u POU Zagreb održan je Okrugli stol na temu Sudioničko upravljanje u kulturi. 

Na okruglom stolu raspravljalo se o osnovnim pretpostavkama za veće uključivanje građana lokalne zajednice u pripremu i provedbu kulturnih programa. Poseban naglasak stavljen je na razvoj novih oblika suradnje, razvoj participativnih modela upravljanja, održivu participaciju osoba u nepovoljnom položaju u organiziranju, stvaranju i konzumiranju kulturnih programa (posebno osoba s invaliditetom). Bilo je riječi o mogućnostima financiranja ovih inicijativa i novih oblika suradnje civilnog i javnog sektora.

Okrugli stol je priređen u sklopu EU projekta KRUG - KultuRa, Umjetnost i Građani i ESF natječaja Kultura u centru (posrednička tijeka su Ministarstvo kulture i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva). Na okruglom stolu sudjelovalo je 18 sudionika iz područja kulture, upravljanja, jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnoga društva.