ODLUKA O POČETKU/NASTAVKU PROVOĐENJA PROGRAMA ZA ODREĐENE OBRAZOVNE SKUPINE

Novosti 22.05.2020.

KLASA: 602-07/20-01/0014

URBROJ: 251-263-01-00/2-20-0001

Na temelju točke III. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 i članka 27. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (dalje u tekstu: Učilište), ravnatelj Učilišta dana 22. svibnja 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O POČETKU / NASTAVKU PROVOĐENJA PROGRAMA

ZA ODREĐENE OBRAZOVNE SKUPINE

I.

Za sve obrazovne skupine Pučkog otvorenog učilišta Zagreb koje uključuju nazočnost do 40 osoba (do 39 polaznika i predavač) provođenje obrazovnih programa počinje, odnosno nastavlja se od dana 25. svibnja 2020. godine.

II.

U obrazovnim skupinama koje uključuju veći broj polaznika od navedenog u točki I., a u kojima je to moguće te u svim programima Srednje škole nastava će se i dalje izvoditi na daljinu, uz pomoć informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

III.

Pučko otvoreno učilište Zagreb će osigurati pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera te posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

IV.

Ova odluka primjenjuje se od 25. svibnja 2020. godine.

                                                                                                          

RAVNATELJ

Ivan Šutalo, dipl. ing.

 

ODLUKA U PDF FORMATU:

Odluka o početku/nastavku provođenja programa za određene skupine.pdf