Udžbenici

Udžbenici odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja, i športa.

 Ispitivanje tehničkih materijala

Božidar Gajić i Martin Sentić

 

 76,00 Kn

Poznavanje robe u trgovini

Stjepan Brzak

 

95,00 Kn

Poznavanje prehrambene robe

Marija Folnović

 

95,00 Kn

Tehničko crtanje

 
Milan Žunar

 

 

132,00 Kn

       

 Transport, špedicija i osiguranje

Stjepan Brzak

 95,00 Kn

Termodinamika - udžbenik

Ivo Njire

80,00 Kn

 

Termodinamika - radna bilježnica

Ivo Njire

76,00 Kn

 

Mehanizmi

 
Boris Kulišić

 

80,00 Kn

 

Informatika - Pascal

Zoran Vlašić

 25,00 Kn