Biblioteka Majstor

NOVO - Tehnika motornih vozila NOVO (30. izdanje)                              - knjige već od 5 kuna


U suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom pokrenuli smo biblioteku Majstor čime smo upotpunili nedostatak kvalitetnih udžbenika i priručnika za strukovne škole.

Pogledajte više na stranicama Hrvatske obrtničke komore

 


Osnove gospodarstva

(Miran Šoić, Mirela Hock, Jelena Obad)

Priručnik za polaganje majstorskih ispita i stručne osposobljenosti

Cijena: 84,00 kn

 


Osnove radne pedagogije

(Olga Lui, Ivan Herceg)
 

Cijena: 84,00 kn

 


Pravo i pravni propisi u obrtništvu (2015.)

(Andrej Galogaža) 

Cijena: 84,00 kn

 


Priručnik za trgovce

 
(Tamara Sapanjoš) 

Cijena: 105,00 kn

 


Cvjećarstvo i aranžiranje

(Nikolina Krivošić, Vivijana Lovrinić-Đaković, Loredana Raspor-Ramić)

Cijena: 105,00 kn

Tehnika motornih vozila NOVO
 
NOVO
(Prijevod 30. dopunjenog izdanja knjige njemačke biblioteke stručnih izdanja za područje motornih vozila)
 
Cijena: 336,00 KN

Stručni račun
za tehniku
motornih vozila
 
(Prijevod  nakladnika Verlag Europa Lehrmittel) 
Cijena: 160,00 kn
 
 
 

Tehnika motornih vozila
RADNI LISTOVI
Polja učenja 1 - 4
(Prijevod nakladnika Verlag Europa Lehrmittel)
 
 
 
 
Cijena: 73,50 kn

Tehnika motornih vozila
RADNI LISTOVI
Polja učenja 5 - 8 
(Prijevod nakladnika Verlag Europa Lehrmittel)
 
 
Cijena: 73,50 kn

Tehnika motornih vozila
RADNI LISTOVI
Polja učenja 9 - 14 
 (Prijevod nakladnika Verlag Europa Lehrmittel)
 
 
Cijena: 94,50 kn
 

Tehnike instalacija i grijanja
Situacije učenja
Polja učenja 1 - 4
(Prijevod  nakladnika Verlag Europa Lehrmittel)
Cijena: 73,50 kn